contabilitate pfa odyncosulting.ro

Documente necesare infiintare PFA

Conform art. 6 si art. 7din L 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice care desfasoara activitati economice în mod independent, actele necesare sunt:

 • cerere-tip;
 • rezervarea denumirii la oficiul registrului comertului;
 • certificatul de cazier fiscal al persoanei solicitante în original.
 • copie act de identitate;
 • actele din care sa rezulte domiciliul sau resedinta;
 • certificatul medical , prin care se atesta ca starea sanatatii;
 • declaratia-tip pe proprie raspundere ca îndeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatie;
 • copii ale documentelor care dovedesc pregatirea profesionala;
 • copii ale documentelor care atestă experienţa profesională (dupa caz);
 • Dovezile privind plata taxelor legale .

Copiile actelor doveditoare vor fi certificate olograf pentru conformitate cu originalele de către persoana fizică autorizată.

Criterii prevazute in noul Cod Fiscal

 • persoana fizica autorizata dispune de libertatea de alegere a locului si a modului de desfasurare a activitatii, precum si a programului de lucru;
 • persoana fizica autorizata dispune de libertatea de a desfasura activitatea pentru mai multi clienti;
 • riscurile inerente activitatii sunt asumate de catre persoana fizica ce desfasoara activitatea;
 • activitatea se realizeaza prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfasoara;
 • activitatea se realizeaza de persoana fizica prin utilizarea capacitatii intelectuale si/sau a prestatiei fizice a acesteia, in functie de specificul activitatii;
 • persoana fizica face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare si supraveghere a profesiei desfasurate, potrivit actelor normative speciale care reglementeaza organizarea si exercitarea profesiei respective;
 • persoana fizica dispune de libertatea de a desfasura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terte persoane in conditiile legii.

Consultanta la sediul clientului

Servicii de fiscalitate

Servicii de personal-salarizare

Contabilitate PFA

CALL-CENTER

Asistenta acordata clientului online sau telefonic 8 h/zi inclus in abonamentul lunar.

contabilitate PFA - Odyn Consulting

Asiguram servicii profesionale de contabilitate si fiscalitate pentru persoane fizice, intreprinderi mici si mijlocii, corporatii, investitori imobiliari si intreprinderi noi.